Uredništvo

Anja Pletikosa, web urednica
press@novatv.hr

 

Glavna urednica Nove TV: Zrinka Jankov

Direktor novih medija: Nikica Škunca

 

Naziv trgovačkog društva:NOVA TV d.d.

Matični broj trgovačkog društva:MB: 1417398

OIB trgovačkog društva:OIB: 75399377119

Odgovorna osoba trgovačkog društva:predsjednik Uprave Dražen Mavrić i članica Uprave Diana Roginić

Glavni urednik:Zrinka Jankov

Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb

Telefon i faks:Tel: 003851 6008300
Faks: 003851 6008333

E-mail adresa:novatv@novatv.hr

Podaci o vlasničkoj strukturi:

Naziv pravne osobe: CME Media Enterprises B.V.

OIB:52541180014

Sjedište(ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto):Dam 5B, 1012JS Amsterdam, Nizozemska

Postotak u udjelu vlasništva:ukupno: 100

Temeljni kapital: 786.676.000,00 kn podijeljen na 4.200 redovnih dionica
/220 redovnih dionica serije „A“, nominalne vrijednosti 500,00 kn, i 1780 dionica serije „B“ svaka nominalnog iznosa 194.700,00 kn, i 2200 dionica serije „C“ svaka nominalnog iznosa 200.000,00 kn, što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva NOVA TV d.d./